Disclaimer

 

Technodeal streeft ernaar haar website zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Ondanks onze zorg en aandacht hiervoor is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website kunt u via info@technodeal.nl aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website niet volledig is of fouten bevat horen wij dit graag van u.
Technodeal kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Technodeal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Technodeal is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.